تعیین سطح زبان انگلیسی
از اینکه برای آزمون تعیین سطح ما رو انتخاب کردی، ممنونیم.

بعد از تکمیل فرم تعیین سطح، با پرداخت هزینه به مبلغ ۴۵ هزار تومان درخواستتون ثبت میشه و کمتر از ۲۴ ساعت برای تعیین روز و ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد.

از اینکه برای آزمون تعیین سطح ما رو انتخاب کردی، ممنونیم.

بعد از تکمیل فرم تعیین سطح، با پرداخت هزینه به مبلغ ۴۵ هزار تومان درخواستتون ثبت میشه و کمتر از ۲۴ ساعت برای برگزار جلسه آزمون تعیین روز و ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد.

درخواست تعیین سطح

  • ترجیحا شماره ی وارد شده، حساب واتس اپ داشته باشد.
  • بطور مثال: روزهای شنبه و چهارسنبه ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر